Видавництво «Логос Київ»  ||  Зміни заради руху 
Початкова сторінка сайту видавництваРозпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Української державної академії залізничного транспорту»

Вступне слово ректора Українського державного університету залізничного транспорту С. В. Панченка

Вступне слово Почесного президента Миколаївського морського порту В. М. Капацини

НАРИС ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

РЕКТОРИ
Беседовський Іван Олександрович

Шмайонок Мірра Абрамівна

Чорнобривець Василь Павлович

Парфьонов Денисій Федорович

Шедей Олександр Ісидорович

Ігнатьєв Олександр Федорович

Хомич Анатолій Захарович

Соболєв Юрій Володимирович

Данько Микола Іванович

РЕКТОРАТ
Панченко Сергій Володимирович

Астахов Віктор Миколайович

Приходько Сергій Іванович

Блиндюк Василь Степанович

Каграманян Артур Олександрович

ФАКУЛЬТЕТИ ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ
Механічний факультет

Факультет управління процесами перевезень

Економічний факультет

Будівельний факультет

Факультет автоматики, телемеханіки та зв’язку

Інститут перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів

Краснолиманська філія УкрДУЗТ

Навчально-науковий центр гуманітарної освіти

Центр навчально-практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Аспірантура і докторантура

Відділ міжнародних зв’язків

Навчальний відділ

Навчально-методичний центр

Науково-дослідна частина

Науково-технічна бібліотека

Канцелярія

Приймальна комісія

Адміністративно-господарська частина

Інформаційно-обчислювальний центр

Первинна профспілкова організація

Студентська первинна профспілкова організація

Психологічна служба

Центр естетичного виховання молоді

Відділ кадрів

Бухгалтерська служба