Видавництво «Логос Київ»  ||  Зміни заради руху 
Початкова сторінка сайту видавництваРедакційна колегія

Гімн Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Наказ Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української PCP «Про організацію Івано-Франківського інституту нафти і газу»

Указ Президента України «Про надання Івано-Франківському інституту нафти і газу статусу національного»

Вступне слово ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахія Крижанівського

Почесні професори Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Лауреати державних премій України

Наукові школи


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ


РЕКТОРИ


РЕКТОРАТ

Крижанівський Євстахій Іванович

Козак Федір Васильович

Карпаш Олег Михайлович

Мандрик Олег Миколайович

Дзьоба Олег Григорович


ІНСТИТУТИ ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Інститут нафтогазової інженерії

Інститут геології та геофізики

Інститут інженерної механіки

Енергетичний інститут

Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі

Інститут інформаційних технологій

Інженерно-екологічний інститут

Інститут архітектури, будівництва і туризму

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Інститут післядипломної освіти

Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології

Кафедра військової підготовки

Коледж електронних приладів

Бурштинський енергетичний коледж

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій

Фізико-технічний ліцей

Міжнародна діяльність

Навчальний відділ

Науково-технічна бібліотека

Музей історії університету

Первинна профспілкова організація працівників

Первинна профспілкова організація студентів

Студентський парламент

Геологічний музей

Центр дистанційного навчання

Інформаційно-обчислювальний центр

Господарський комплекс

Приймальна комісія та підготовче відділення

Юридична служба

Центр культури і дозвілля студентів

Видавництво

Бухгалтерія

Лабораторія організації практик і зв’язку з виробництвом

Відділ кадрів

Планово-фінансовий відділ

Відділ підготовки фахівців вищої кваліфікації

Відділ охорони праці

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти

Військово-мобілізаційний відділ

Канцелярія

Навчально-науковий центр професійної підготовки і практики

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Асоціація випускників